Proceduri Legale DECES: Ghid detaliat pentru gestionarea formalităților legale în cazul decesului unei persoane dragi. Află pașii esențiali pentru a acționa corect în fața unei tragedii, inclusiv constatarea decesului, întocmirea certificatelor, obținerea documentelor necesare și accesarea ajutorului financiar.

Articolul oferă informații cuprinzătoare despre procesele legale necesare în caz de deces la domiciliu și în spital, precum și modalitățile de obținere a asistenței financiare disponibile conform legislației actuale. Ghidul abordează aspectele procedurale, actele necesare și termenele legale, fiind o resursă utilă pentru cei aflați în fața acestei situații dificile.

Proceduri Legale DECES: DECEDAT LA DOMICILIU

Viața te suprinde, uneori te ridică, alteori te coboară cu repeziune și brutalitate. Nu putem schimba viteza, dar putem controla directia doar ca avem nevoie si de stăpânire de sine.

Când te afli în fața unei tragedii, când ești cuprins într-un val de durere, trebuie să îți aduni toate puterile pentru a acționa bine. Ce faci dacă o persoană dragă ție spital dă ultima suflare la domiciliu și nu la spital? Află care este procedura legală!

Cei patru pasi de proceduri Legale DECES pe care trebuie sa fie urmati daca va confruntati cu un deces la domiciliu sunt:

  1. Constatarea decesului
  2. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD)
  3. Obţinerea Certificatului de Deces
  4. Obţinerea Ajutorului de Deces

Pasul I. Constatarea decesului

Primul pas de proceduri Legale DECES ȋn această situație este chemarea ambulanței la locul ȋn care se află persoana decedată. Decesul va fi constatat de către un medic de familie sau de către medicul legist colaborator al firmelor de servicii funerare .

În weekend, precum și în perioada sărbătorilor legale decesul poate fi constatat și de către medicii Serviciului de Ambulanță, prin intocmirea certificatului constatator al decesului.

Pasul II. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului

Certificatul Medical Constatator al Decesului (CMCD) se ȋntocmeste după 24 ore(minim 12 ore în funcție de diagnostic) de la producerea decesului și se eliberează în baza actului de identitate al defunctului.

Pasul III. Obţinerea Certificatului de Deces

Certificatul de Deces se eliberează în baza actului de identitate al defunctului, de la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) sau la Primăria unității administrativ-teritoriale ȋn zona căreia a avut loc decesul.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de Deces sunt:

  • Certificatul medical constatator al decesului;
  • Certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
  • Actul de identitate al persoanei decedate (ce va fi reținut de către Ofițerul de Stare Civilă);
  • Copie după actul de identitate al persoanei care declară decesul;
  • Dovada eliberată de poliție sau de Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste norme a fost sesizată cu privire la deces (dacă decesul a avut loc ȋntr-un mod violent sau din cauza unui accident ori sinucidere)

Odată cu eliberarea Certificatului de Deces se eliberează adeverința de a înhuma sau de a incinera într-un singur exemplar.

Pasul IV. Obținerea Ajutorului de Deces

Pentru organizarea unei înmormântări decente,aveți la dispoziție cinci opțiuni de sprijin financiar.

  • Ajutorul de deces din partea Statului – se acordă în termenul de 3 ani de la producerea evenimentului și se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În anul 2016 suma putea fi 2.681 RON, dacă persoana decedată era asigurată sau 1.341 RON, dacă nu era asigurată.
  • Ajutorul de înmormântare din partea Angajatorului – se acordă de angajator din fondurile proprii, în condițiile prevăzute în contractul de muncă, individual sau colectiv.
  • Ajutorul de înmormântare acordată de Primării – se suportă din bugetul local și poate fi acordat în bani și/sau în natură, prin bunuri materiale.
  • Ajutorul pentru persoana supraviețuitoare (pensionar) – se acordă în funcție de numărul aniilor de căsnicie și de situație în care s-ar putea afla supraviețuitorul.
  • Despăgubiri în cazul accidentelor rutiere – se acordă despăgubiri care vizează atât pierderile cu caracter patrimonial cât și pierderile cu caracter nepatrimonial (prejudiciul moral).

Pentru informații legate de procedurile Legale DECES, legislație, condiții, acte necesare și depunerea dosarului, accesați link-ul următor… click aici

Proceduri Legale DECES: DECEDAT LA SPITAL

Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi se confruntă cu pierderea unei persoane dragi. În acele momente ești zguduit de durere și te simți neputincios în fața unui destin crud. Deși simți că ți s-a rupt o fărâmă de suflet odată cu pierderea ta, trebuie să îți aduni toate puterile pentru a urma procedurile legale în cazul astfel de eveniment nefericit.

În continuare vei afla care sunt cei 5 pași de proceduri legale DECES pe care îi vei avea de parcurs dacă te vei confrunta cu decesul unei persoane dragi în interiorul spitalului. Cei 5 pași pe care trebuie să-i urmezi dacă te confrunți cu un deces în spital:

  1. Constatarea decesului si consemnarea acesteia in Foaia de Observatie (FO)
  2. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD)
  3. Completarea Biletului de ieșire din spital care conține detalii despre deces
  4. Obţinerea Certificatului de Deces şi a Adeverinţei de înhumare sau de incinerare
  5. Depunerea dosarului pentru obtinerea Ajutorului de Deces

Pasul I. Constatarea decesului

Mai întâi se va constata decesul către un medic specialist, primar sau de gardă. Urmează apoi să fie consemnat în foaia de observație (FO) menționând date și oră la care să produs, cu semnătura și parafa medicală. În cel mult două ore de la constatarea decesului, spitalul avand obligația legală de a anunța un membru al familiei telefonice.

Pasul II. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului

Certificatul Medical Constatator al Decesului (CMCD) este completat obligatoriu de un medic primar/specialist, de pe secția unde a fost internat pacientul, cu excepții cazurilor la care se efectuează autopsia anatomo-patologică sau medico-legală.

Autopsia medico-legală se realizează în caz de moarte violentă, cauză necunoscută sau suspectă a morții. Certificatul Medical Constatator al Decesului este atunci responsabilitatea medicului legist.

Dacă însă familia nu are nicio rezervă asupra cauzelor bolii și a tratamentului aplicat și dorește să-și asume în scris decizia, se poate alege să nu se mai efectueze autopsia.

Întocmirea certificatului poate fi realizată numai după 24 ore de declarare a decesului către cadrul medical și se va elibera cu un act de identitate al celui care a trecut în neființă. Vei nevoie de CMCD pentru a obține Certificatul de Deces de la Oficiul de Stare Civilă.

Pasul III. Biletul de ieșire din spital (după caz)

În continuare se va întocmi biletul de ieșire din spital, o formalitate obligatorie, care va conține detalii despre cum este produs decesul și cauzele care au dus la pierderea persoanei.

Pasul IV. Obţinerea Certificatului de Deces

După ce ai terminat cu procedurile din spital, pasul următor de proceduri Legale DECES constă în obținerea Certificatului de Deces, care se eliberează de la Oficiul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP), sau după caz, de Primaria unității. . . . . administrativ -teritorială în a cărei rază sa produs decesul.

Declararea decesului se realizează astfel:

  • în termen de 3 zile de la data încetarii din viața a persoanei, dacă decesul s-a produs din cauze naturale;
  • în termen de 48 de ore dacă decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau unui act de violență, precum și în cazul descoperirii unui cadavru;
  • în termen de 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în primele 15 zile de viață.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de Deces, în caz de moarte naturală, sunt:

  • certificatul medical constatator al decesului;
  • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
  • actul de identitate al persoanei decedate (ce va fi reținut de către Ofițerul de Stare Civilă);
  • copie după actul de identitate al persoanei care declară decesul;

Dacă decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere, se adaugă la actele de mai sus dovadă eliberată de poliție sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste reguli a fost sesizată despre deces.

Dacă decesul s-a produs și sa înregistrat în străinătate, înhumarea sau incinerarea se face pe baza adeverinței de înhumare sau incinerare eliberată de Primăria pe a cărei rază teritorială urmează să se facă.

Actele necesare sunt: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ a persoane interesate , certificat/ extrasul de deces emis în străinătate , traducerea legalizată a acestui certificat/ extras; certificatul de stare civilă (naștere/ căsătorie) și actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Dacă persoana decedată este dispărută, actul de deces se face în baza unei hotărâri judecătorești declarative de moarte, la Primăria locului de naștere sau domiciliul celui declarat decedat.

Odată cu eliberarea Certificatului de Deces, Ofițerul de Stare Civilă eliberează și adeverința de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.

Pasul V. Obținerea Ajutorului de Deces

Ajutorul de deces este un ajutor material acordat solicitanților, la cerere, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut pe economie folosită la fundamentala bugetului asigurărilor sociale, aprobată prin bugetului asigurărilor sociale.

Legea care guvernează ajutorului de deces este Legea nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare. Odată cu majorarea salariului mediu brut, în 2019 s-a majorat și cuantumul ajutorului de deces.

Astfel, în cazul asigurărilor sau pensionarului ajutorul de deces este de 5.163 lei (similar cu valoarea câștigului salarial mediu brut), și în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul este de 2.582 lei.

Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​soțul supraviețuitor, copilul, părintele , tutorele , curatorul sau orice altă persoană care se dovedește că a suportat cheltuielile de deces. Cererea pentru acordarea ajutorului se depune, dupa caz, la casa teritoriala de pensii sau la angajatorul asiguratului decedat.

Mai multe informații despre procedurile Legale DECES și obținerea ajutorului de deces .

[products columns=”3″ orderby=”title” order=”ASC” ids=”8616, 8607″]