RELIGIA ISLAMICĂ
RELIGIA ISLAMICĂ

Dragostea pe care o arătăm oamenilor dragi plecați de lȃngă noi se manifestă prin grija pentru trupurile și sufletele lor.

Ȋn religia islamică, moartea nu reprezintă un sfȃrșit, ci un nou ȋnceput ȋn viața veșnică.

Înmormântarea presupune respectarea unor reguli si practici religioase care, implementate corect, ȋl ajută pe cel adormit să parcurgă mai ușor drumul către Allah.

TRECEREA ÎN VIAȚA VEȘNICĂ

Atunci cȃnd un musulman se află la granița dintre viața pămȃntească și cea veșnică, religia islamică ȋl îndeamnă ca profesiunea sa de credință sa fie rostită cu fața către orasul Mecca, iar apropiații lui trebuie să ȋi redea credința ȋn Allah prin amintirea faptelor bune pe care le-a făcut ȋn viață.

Apoi, cineva stă de veghe la capul muribundului și îi repetă că nu există alt zeu în afară de Allah până când acesta va începe la rȃndul său să repete aceste cuvinte.

PROCESUL DE SPĂLARE

După trecerea ȋn viața veșnică, trupul părăsit de suflet trebuie pregătit pentru spălare, ȋn timp ce apropiații rostesc rugăciuni ȋn numele lui pentru a fi iertat.

Spălarea trebuie să fie făcută de două persoane de același sex cu răposatul, care cunosc foarte bine această practică. Procesul se repetă de 3 ori, folosindu-se apă curată, iar la final corpul se unge cu uleiuri parfumate.

ACOPERIREA TRUPULUI

Tradiția din religia islamică ne dezvaluie că trupul neȋnsuflețit trebuie acoperit imediat după ce acesta a fost spălat, folosindu-se o pȃnză albă, numită giulgiu. Dacă răposatul este bărbat, corpul se ȋnvelește cu trei bucăți de material, cu excepția mătăsii, iar dacă este femeie, acoperirea se face cu cinci părți.

Pe sub acest material, corpul trebuie să fie îmbrăcat cu o cămaşă fără mâneci şi fără cusături, tăiată cu un cuţit. După acoperire, lȃngă cel plecat de pe lumea viilor se așează o oglindă, o bucată de pâine, lucruri care simbolizează lumina şi belşugul în viaţa de apoi, cȃt şi Coranul.

RUGĂCIUNEA

După ce trupul neȋnsuflețit este pregătit, acesta se așează ȋn sicriu și este dus către un loc ȋn care se țin rugăciuni, undeva ȋn afara moscheei. Acest ritual se ține ȋn scopul de a cere iertare lui Allah pentru cel care a plecat spre El si participă atȃt rude și apropiați, cȃt și necunoscuți, fiind o obligație colectivă.

ÎNMORMÂNTAREA

Pentru musulmani, ȋngroparea trupului trebuie să se facă ȋn cel mai scurt timp posibil de la părăsirea vieții pămȃntești. Fața răposatului se acoperă și se așează fără sicriu ȋn mormȃnt pe partea dreaptă spre Mecca. Ȋn final, oamenii aruncă pămȃnt ȋn groapă ȋn timp ce rostesc rugăciuni.

Ȋn final, sunt ȋmpărțite batiste, bani și prosoape celor prezenți la ceremonie. La participarea acestui moment dureros femeile trebuie să îşi acopere capul cu o basma, să se îmbrace decent şi să nu se fardeze.

POMANA

La fel ca la creștini, ȋn tradiția din religia islamică spune că după ce sufletul părăsește trupul, el mai rămȃne pe pămȃnt timp de 40 de zile. Așadar, după ȋnmormȃntare se face o masă de pomenire, fără bucate bogate, alcool sau excese.

De asemenea, ȋntre anumite intervale de timp, 7 zile, 37 de zile și 40 de zile, se țin slujbe care ajută spiritul să găsească drumul către Allah și să se odihnească ȋn pace.

DOLIUL

Pentru musulmani, doliul se manifestă printr-o perioadă de 3 zile ȋn care membrii familiei răposatului nu merg în vizite sau la petreceri și păstrează un comportament sobru. Ȋn primele trei zile, rudele pot plȃnge după pierderea suferită, iar o văduvă își poate jeli soțul patru luni și zece zile.

Este interzisă suferința ȋn mod excesiv, deoarece este considerată o jignire la adresa lui Allah. Toate aceste ritualuri se țin ȋn cinstea celui care a părăsit lumea muritorilor și sunt necesare pentru a-l ajuta să-și găsească liniștea.

O astfel de pierdere este dureroasă, ȋnsă cu sprijinul celor dragi suferința devine mai ușor de dus. Cu timpul, rănile se vor ȋnchide și tot ce va mai rămȃne va fi amintirea frumoasă a sufletului care acum este ȋntr-un loc mai bun alături de Allah.