CREDINȚA REFORMATĂ – 2 slujbe calviniste de înmormântare

CREDINȚA REFORMATĂ

Credinţa Reformată, cunoscută și sub denumirea de Credința Calvină, se bazează pe interpretarea dată de Jean Calvin scrierilor din Noul Testament. Învăţătura promovată de preotul catolic francez se diferenţiază de învăţătura catolică sau ortodoxă prin 5 puncte principale: Totală depravare – Oamenii în starea lor naturală sunt păcătoşi, depravaţi, însă harul și voia lui Dumnezeu […]